Se våra kampanjer!

contura nordpeis


Merituuli villor och timmerhus
 
banner1_740


Merituuli Huvilat Oy är känd som en pålitlig och yrkeskunnig stockhusleverantör. Under två decenniers tid har levererats över tusen kvalitativa stockhusbyggnationer. Egen produktutveckling och nyttjande av modern teknologi garanterar en hög kvalitet.

Stocken hör till den finländska byggnadstraditionen och landskap. Timmerbyggnadens livscykel omfattar flera generationer. Därför det har varit i hundratals år bostadshusens viktigaste material.

70 % av fritidsbostäderna som byggs i Finland byggs i stock. Hyvlad- lamell- eller rundstock är en smaksak. Varje stock typ har sina understödare. Allmännaste använda dimensionera för fritidshus är 90 – 150 mm.

Timmerhus är energivänliga.
Massivt trä har hög värmemagasineringsförmåga. Flera studier har visat att detta kan utnyttjas för att radikalt minska en byggnads effekt- och energibehov. En värmebehovsberäkning baserad på ett u-värde tar inte hänsyn till denna värmemagasineringsförmåga.

Miljövänligt:
Hållbar och ekologisk lösning. Trä är ett rent material gjort av naturen själv. Timmer är lätt att tillgå, inhemskt och 100 % förnybart material. Träets miljöbelastning är bara 5 %. (Källa: Timmerindusti rf)  Schiedel Jalotakka Heda Nexö Marine clean Lip-Lap
Jøtul Lämpömaa Warma uunit Salli Salli