schiedel_logo_297  

Gör din skorsten brandsäker

   rengöring
Enligt säkerhetsteknikcentralen TUKES  statistik är gamla och dåliga rökkanaler en stor riskfaktor vad det gäller brandsäkerheten.

En igenstockad eller sliten rökkanal är i vart sjunde fall brandorsaken i fastighetsbränder. Därför lönar det sig alltid att granska rökkanalens skick.

En skorsten saneras oftast så att rökkanalerna som är dåliga görs täta och brandsäkra. Det vanligaste sättet är att syrafasta stålrör monteras in i rökkanalen.
piippusaneerus_1_01
   slamning
Om en kanal blir för liten för att garantera ett bra drag, eller andra orsaker, används "glidgjutningsmetoden". Fördelen med glidgjutningen är bl.a att den inte nämnvärt förminskar kanalen och draget förbättras avsevärt då kanalväggarna blir släta och brandsäkra.


Begär en bedömning av skorstenens skick och få en offert.
 piippusaneerus_2_01
slamning
Kunden får skorstens skick bedömd av en schiedel_logo_65 -utbildad montör som också är sotare. Vi ger ett utlåtande på rökkanalens kondition och rekommenderar den saneringsmetod som är lämpligaste, rördragning eller slamning. Vi utför även jobbet som berättar till hushällsavdrag i beskattningen.

schiedel_logo_65  är Europas ledande skorstenstillverkare. Konsernens saneringprodukter grundar sig på noggranna produktutveclingar och tester. 
 piippusaneerus_3_01
  Färdig slammad yta i skorsten
Produkterna har utvecklats för olika kanaler och för olika saneringsmetoder.Bl.a följande produkter har utvecklats för förhållandena i Finland:
  • Triplelock och Tecnoflex - böjbara saneringsrör
  • Prima Plus - styva saneringsrör
  • Shädler Plus - saneringmassan som lämpar sig för rökkanaler. Kan även användas för att reparera eldstäder.
 piippusaneerus_4_01

 
Reparera din skorsten nu!  
   
Vi gör en offert med den metod som lämpar sig bäst för din skorsten. 

Auktoriserad
skorstensreparatör:

VärmePunkten
Lisavägen 1
65610 Korsholm
Tel.06-4177455
 icon_piippu_010_01


  Schiedel Jalotakka Heda Nexö Marine clean Lip-Lap
Jøtul Lämpömaa Warma uunit Salli Salli