Stolpbryggor
För en grund och flack strand hittar du en lämplig bryggmodell i vårt sortiment av stolpbryggor. Stolpbryggor används i huvudsak som bryggor för fritid och bad, de är trygga och stabila i alla väderförhållanden. Det bästa fundamentet för bryggan är en strand med rätt hård botten, där vattendjupet är högst 2 meter. Bryggstolparna stöds mot bottnen med hjälp av ledade stödtassar, vilket gör att bryggan är stabil också på blåsiga ställen. Stora växlingar i vattenståndet är inget hinder eftersom det är enkelt att anpassa stolpbryggan till önskad höjd. Det är lätt att lyfta upp stolpbryggan på stranden för att skydda den mot isens rörelser.


pylvaslaituri1_300 pylvaslaituri2_2_300

Plastpontonbryggor
En flytande plastpontonbrygga är en av de vanligaste typerna av bryggor, och den passar både som badbrygga och för allmänt bruk. Bottnens beskaffenhet har ingen betydelse, men vattendjupet skall vara minst 0,5 meter. På en plastpontonbrygga kan du uppleva den äkta atmosfären och närheten till vattnet. Bryggan skall förankras stadigt, antingen med rör eller tyngder beroende på läge och lokala förhållanden. Det finns flera olika plastpontoner som tål nedisning och genom att välja rätt pontontyp kan du påverka bryggans stabilitet och bärförmåga. Det är lätt att lyfta upp stolpbryggan på stranden för att skydda den mot isens rörelser.


muoviponttonilaituri2_300 muoviponttonilaituri1_2_300

Vattenskoterbrygga
Den praktiska vattenskoterbryggan passar för förtöjning och förvaring av vattenskotern. Det sparar både tid och besvär att parkera ett vattenskoter på jetbryggan i stället för att lämna det i vattnet. Bottnen hålls renare och köregenskaperna bevaras bättre eftersom vattenskotern inte vilar i vattnet under förvaringen. Vattenskoterbryggan passar också för roddbåtar, kanoter, jollar och gummibåtar.

jettilaituri2_300 jettilaituri1_2_300

Betongpontonbryggor
En betongpontonbrygga är en mångsidig, stabil och representativ universalbrygga. Av betongpontonelement kan man bygga bryggor av alla tänkbara former och storlekar. Man väljer däckshöjd, bryggans bredd och längd samt form efter användningsändamål och strandens beskaffenhet. En betongpontonbrygga som skall övervintra kräver alltid ett vattendjup om minst en meter och bryggan skall förankras i botten och i stranden med kättingar och betongtyngder. En betongpontonbrygga passar också för förtöjning av båtar.

betoniponttonilaituri1_300 betoniponttonilaituri2_2_300

Plaströrsbryggor
De hållbara och kostnadseffektiva rörpontonbryggorna är ett bra alternativ som båtbrygga och allmän brygga, speciellt vid grunda stränder, där vattendjupet inte är tillräckligt för en betongpontonbrygga. Den metallförstärkta trästommen ger en stabil och hållbar konstruktion och den högre däckshöjden jämfört med plastbryggorna underlättar förtöjning av båtar.

putkiponttonilaituri1_300

Extra tillbehör och reservdelar
Från oss kan du enkelt skaffa olika tillbehör till bryggan. Också gångjärn, lösa pontoner och lösa stolppar för gör-det-självaren. I vårt omfattande reservdelssortiment finner du Lip-Lap reservdelar i original för till och med 30 år gamla bryggor, och självklart också till de senaste modellerna.

lisavarusteet_ja_varaosat_300

  Schiedel Jalotakka Heda Nexö Marine clean Lip-Lap
Jøtul Lämpömaa Warma uunit Salli Salli